Liliane Krier

Beruff

Fra vun de Kiwwelen

Gemeng Lëtzebuerg

Alter

52 Joer

Kanner

/

MOTIVATIOUN A PERCEPTIOUN

 

Wéi sidd Dir op d’Iddi komm fir e Beruff ze wiele wou Fraen nach net esou present sinn?
Wat huet Iech besonnesch ugezunn?

Déi grouss Camionen an di ganz Technik huet mech schonn als Kand interesséiert. Wéi ech dat gesinn hu war
ech begeeschtert. Et war och eng nei Erausfuerderung. T’ass eppes aneschters wéi botze goen, dat war näischt méi.

 

Wéi Dir Äre Choix gemaach hutt, waren do verschidden Aspekter wouwéint Dir gezéckt hutt?

Ech hunn e bësse gezweiwelt well ech schonn esou al war. Ech hu geduecht dat géing ech net méi packen. Am Ufank war et schwéier mee dat huet sech elo erleedegt. D’Leit hu vill Récksiicht geholl. Am Ufank sinn ech mat zwee anere Leit mam Camion gefuer. De Chauffer huet sech mengem Tempo ugepasst. E gudde Chauffer an eng anstänneg Équipe ass vill wäert.

 

Entsprécht Är Aarbecht de Virstellungen déi Dir deemools hat?

Jo, mee heiansdo ass et méi schwéier wéi virgestallt. Wann ech mat engem Zwanzegjähregen ënnerwee sinn da mierken ech et. Dat ass altersbedéngt. Dat hängt och dovunner of a wéi enger Équipe een ass. Wann een an eng gutt Équipe fält da geet dat alles schéi gemittlech iwwert d’Bühn. Ech géing meng Aarbecht elo net méi hierginn.

 

Wéi gesinn Är Famill a Frënn Iech?

Déi fannen dat gutt. Am Ufank hunn se gemengt ech hätt se net méi all wann ech dat géing ugoen. Si fanne mech couragéiert a mengen dass ech richteg op där Plaz sinn. Et geet mer och alles besser vun der Hand. Dat dobausse schaffen ass eppes ganz aneschters.

 

BERUFF

 

Beschreift kuerz Är Aarbecht.

Ech fuere mam Camion a mam Müllwon. Ech muss d‘Kiwwele siche goen, d’Kiwwelen anhänken, och mol Glas, Sperrmüll oder Biomüll siche goen. T’ass scho vill Ofwiesslung.

 

Wéi eng Qualitéite brauch ee fir Äre Beruff kënnen aus ze üben?

Am Team kënne schaffen. Dat ass ganz wichteg, well wann d’Team net klappt da funktionéiert d’Aarbecht och net. Wichteg ass och de gudde Wëllen, wiederresistent ze sinn a kierperlech gutt drop ze sinn.

 

Am Fall vu Schwieregketen, wéi eng Strategie gebraucht Dir fir se ze iwwerwannen?

Schwätze mat den Aarbechtskollegen. Et si mol Containeren oder Kiwwelen déi ze schwéier sinn, do geet et net anescht, do muss een einfach froen. Et ass ëmmer een do deen eng Hand upéckt. Ech hunn heiansdo effektiv Problemer Tuten ze hiewen, do kommen d’Männer dann hëllefen. T’ass ëmmer e feine Kärel deen dat da mécht. Heiansdo iergeren d’Leit sech och wa si waarde musse wa geluede gëtt mee dat bleift net aus. Do kann ee näischt maachen.

 

PERSÉINLECH BEWÄERTUNG

 

Ass de Fait eng Fra ze sinn Ärer Meenung no een Handicap wann een Äre Beruff well ausüben?

Nee, guer net. Jidderee sollt et eng Kéier probéieren.

 

Wéi erkläert Dir Iech dass nach net vill Fraen Äre Beruff wielen?

Si wëssen net wat op si duer kënnt. Wann een et net selwer gemaach huet, da kann ee sech et net virstellen. Et muss een et einfach probéieren, di meeschten Aarbecht spillt sech am Kapp of. Et huet näischt mat Muskelen ze dinn. Dat war gutt virun 100 Joer mee haut net méi. Et ass net esou dass een e Kiwwel permanent muss hiewen, et stellt een e bei de Camion an da gëtt en automatesch gehuewen. Et huet ee mol Kiwwelen déi méi schwéier si mee da klëmmt de Chauffer raus an hëlleft mat anhänken.

 

Wat misst een ännere fir de Beruff méi accessibel an attraktiv fir Fraen ze maachen?

Schnuppercoursen. Einfach och emol mat Studente probéieren. Et kéint een am Summer jo méi kleng Tir maache
wou Studenten dobäi wiere fir dass se einfach gesinn dass een och esou eppes ka maachen. Et si jo ëmmer
Erwuessener dobäi.

 

Wéi ee Message wëllt Dir de jonke Meedercher déi sech grad berufflech orientéiere mat op de Wee ginn?

Einfach ausprobéieren. Et si souvill Studenten déi eppes léieren an dann ass et awer net dat richtegt.
Selwer ausprobéieren an da wëssen si ob et dat richtegt ass oder net. Schonn eleng fir déi ganz Technik ze gesinn déi domatter verbonnen ass ass immens flott. T’ass nach méi interessant wéi ech am Ufank gemengt hat. Ech mengen et kéint aner Fraen och interesséieren. Et sinn der vill dobäi déi zécke well si fäerte si kéinten dat net oder si géingen et net packe mee wann de Wëllen do ass geet dat.

 

 

 

 

 

Retour Témoignages

Retour Témoignages