Alice Gonner

Beruff

Stroossebotzerin

Gemeng Lëtzebuerg

Alter

29 Joer

Kanner

1

MOTIVATIOUN A PERCEPTIOUN

 

 

Wéi sidd Dir op d’Iddi komm fir e Beruff ze wiele wou Fraen nach net esou present sinn?
Wat huet Iech besonnesch ugezunn?

Ech wollt nach ëmmer dobausse schaffen. Wéi ech mat der Schoul fäerdeg war hunn ech zwee Joer am Forum zu Dikrech geschafft an dat huet mir do scho gefall. Dunn hunn ech mer gesot wanns de eng Plaz kriss wous de dobausse kanns schaffen, dann hëls de déi. Dunn ass di heite Geleeënheet komm, ech hunn d’Demande gemaach an ech hat d’Chance déi hei Plaz direkt ze kréien. Hei sinn ech net agespaart, ech kann einfach dobausse schaffen.

 

Wéi Dir Äre Choix gemaach hutt, waren do verschidden Aspekter wouwéint Dir gezéckt hutt?

Nee, guer net .

 

Entsprécht Är Aarbecht de Virstellungen déi Dir deemools hat?

Jo. Ech wosst am Fong scho vill well ech d‘Männer déi dës Aarbecht virdru gemaach hu kannt hunn. Dofir wosst ech scho wat op eis duer kënnt a woufir ech mech mellen. Mir haten du Proufdag an dat huet mir mega gutt gefall. Du sinn ech bliwwen. Am Ufank hate mer d’Been an d‘Féiss wéi. Do ware mer frou wa mir den Tour gepackt haten. Elo fält engem dat guer net méi op. Wann et kal war hate mer ënnert der Box nach een Thermo un, dat brauche mer elo net méi esou.

 

Wéi gesinn Är Famill a Frënn Iech?

Am Ufank hu si ëmmer gesot „Wat méchs du dann do?“ „Ech rafen Dreck op.“ An dann: „ Ah…“. Dat war deemools, mee lo weess jiddereen et, lo ass et ok. Am Ufank hunn se gemengt mir wären der fir op de Büro. Mir gi moies ëmmer Kaffi drénken an do sinn dann zwou Damme gewiescht déi eis eng Kéier dobausse gesinn hu mat der Poubelle ronderëmlafen. Du waren déi ganz iwwerrascht. Den aneren Dag si si bei eis komm an hu gesot: “ Aah, mir hu geduecht dir géingt am Büro schaffen, dir sidd ëmmer sou schick!“. Du ware si e bësse schockéiert dass mer dobausse mat der Poubelle ronderëm ginn. Dat iwwerrascht d’Leit alt.

 

BERUFF

 

Beschreift kuerz Är Aarbecht.

Mir maachen d’Poubellen eidel a botzen och den Dreck dee ronderëm läit. D’Busarrêten, d’Trëttoiren, d’Reversen, am Fong alles! Moies ass och eng Equipe ënnerwee a mir maachen alles dat wat am Dag duerch ufält. Mir hu verschidden Tier, t’ass e Roulement, an da kënnt all Woch een aneren drun. Deemno wéivill Personal mer hu klappt dat, anescht huet ee säin Tour méi dacks.

 

Wéi eng Qualitéite brauch ee fir Äre Beruff kënnen aus ze üben?

Kraaft … an e Wëllen! Et muss een et wëlle maachen, et ass net fir einfach ze soen „Ech ginn d’Poubellen eidel maachen“. Et muss een et och kënnen. Et ginn och Leit déi dat net wëlle maachen. Am Ufank hu mer geduecht „ Packe mer dat wierklech?“ an dann op eemol ass di Fro awer erëm ganz vergiess.

Et ginn och Leit déi soen „Dat wär näischt fir mech“. Där hate mer och schonn. D’A fir den Detail kënnt vum selwen, dat léiert ee mat der Zäit. Och wa mir privat ënnerwee sinn, mir kucken awer ob gebotzt ass oder net, obwuel mer jo net schaffen. An da Méindes soe mer „ Waars de e Samschdeg an der Stad? Hues de dat gesinn?“.

 

 

Am Fall vu Schwieregkeeten, wéi eng Strategie gebraucht Dir fir se ze iwwerwannen?

Eis Equipe ass einfach super. Mir halen zesummen, mir ruffen eis un a soen „Kanns de laanschtkomme fir ze hëllefen?“. Mir schaffe mateneen, dofir gesi mir dat net als Schwieregkeet un. Dat ass einfach eis Aarbecht. Bei eis ass keen dee seet „Kuck dass de eens gëss“, mir hëllefen eis géigesäiteg

 

PERSÉINLECH BEWÄERTUNG

 

Ass de Fait eng Fra ze sinn Ärer Meenung no een Handicap wann een Äre Beruff well ausüben?

Nee.

 

Wéi erkläert Dir Iech dass nach net vill Fraen Äre Beruff wielen?

Ech weess et net. Et wëll villäicht net jiddereen dat maachen. Ech war erstaunt wéi ech mech gemellt hunn, dass sech
net vill Fraen aus mengem Service gemellt hunn. Deemools huet dat mech iwwerrascht. Si hunn och alleguer
geduecht „Méchs de dat wierklech gär?“. „Jo, ech wëll dat maachen.“ Ech war virdru bei den Toiletten, dat war och net ëmmer angenehm. Ech hunn dat heite léiwer.

 

Wat misst een ännere fir de Beruff méi accessibel an attraktiv fir Fraen ze maachen?

Et gëtt net genuch dovu geschwat. Ech géing mengen dass et awer och un der Auerzäit läit. 9-17 Auer wëll net jidderee schaffen. Di beschten Zäit ass 7-15 Auer. Dat kann hei awer ni ännere well d’Geschäfter jo bis 18 Auer op hunn. Mir sinn do fir deen Dreck da weg ze maachen.

 

Wéi ee Message wëllt Dir de jonke Meedercher déi sech grad berufflech orientéiere mat op de Wee ginn?

Ech weess och net genee wat een engem Jonke ka soen. Si solle sech gutt iwwerleeë wat se wëlle maachen.

Retour Témoignages

Retour Témoignages